«ԱՐԲԻՏՐՆԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈւՅՆ ԴՊՐՈՑ»

Ոչ առևտրային՝ շահույթ չհետապնդող ուսումնական հաստատություն, որի գործունեությունը նպատակաուղղված է արբիտրների պատրաստմանը, վերապատրաստմանը, մասնագիտական որակավորման բարձրացմանը և արբիտրների հեղինակության բարձրացմանը:

Մեր կատարած մյուս աշխատանքները

Կապվեք մեզ հետ՝ քննարկելու ձեր նախագիծը